تدریس ریاضیات هفتم هشتم نهم در ساری 09112516203

تدریس خصوصی در ساری +تدریس ریاضی در ساری +آموزشگاه علمی رشد در ساری +تدریس در ساری +تدریس ریاضی نهم در ساری +تدریس ریاضی هفتم در ساری +معلم خوب ریاضی در ساری +معلم خصوصی ریاضی نهم در منزل+معلم خصوصی ریاضی هشتم در منزل+دبیر ریاضی نهم در منزل در ساری +ثبت نام آزمون تیزهوشان ساری +تدریس+خصوصی+گروهی+نیمه خصوصی+ریاضیات+ساری+بابل+نکا+بهشهر+قایمشهر+مدارس برتر ساری +معلم باسواد ریاضی+تدریس خصوصی علوم تجربی در ساری +ریاضی+6+7ام+پنجم+تیزهوشان+

 

تدریــس خصوصی و گروهی

  

ریاضــیات  متوسطه اول در سـاری

 

 

  • تدریس خصوصی ریاضی  هفتم
  •  
  •  
  • تدریس خصوصی ریاضی هشتم
  •  
  •  
  • تدریس خصوصی ریاضی نــهم

 

تدریس خصوصی ریاضی پایه ششم

تدریس خصوصی ریاضی پایه پنجم

 

تلفن تماس مستقیم با مدرس:


6203  251  0911

 

مهندس کیانی  فوق لیسانس ریاضی و مدرس ریاضی

 

مدارس و  آموزشگاههای شهر ساری

 

 

تدریس خصوصی  ریاضی در ساری تدریس خصوصی ریاضی هفتم در ساری تدریس خصوصی  ریاضی هشتم در ساری تدریس خصوصی ریاضی ششم در ساری مدارس غیرانتفاعی ساری  اندیشه معلم خصوصی ریاضی در منزل تدریس ریاضی تیزهوشان در ساری  تدریس  خصوصی ریاضی پنجم در ساری تدریس ریاضی هفتم در ساری تدریس ریاضی در ساری آموزش ریاضی هفتم هشتم نهم در ساری  تدریس خصوصی ریاضی نهم ، تدریس خصوصی ریاضی نهم در ساری ، تدریس ریاضی نهم در ساری ،تدریس خصوصی ریاضی ،معلم خصوصی ریاضی در ساری، تدریس خصوصی ریاضی هفتم در ساری ، تدریس خصوصی ریاضی هشتمدبیر خصوصی ریاضی در منزل فرهنگ قارن شهابی پیوندی غیرانتفاعی هدف اندیشه تدریس خصوصی  ریاضیات متوسطه اول در ساری آموزش ریاضی در ساری کلاس تقویتی ریاضی در ساری  آموزش ریاضی در ساری ریاضیات تیزهوشان در ساری بهشهر تدریس ریاضی ششم در ساری تدریس ریاضی هفتم در ساری تدریس خصوصی ریاضی  معلم خصوصی ریاضی در ساری دبیر ریاضی هفتم هشتم نهم در منزل   نمونه سوالات ریاضی ششم ریاضی ششم تیزهوشان سوالات ششم هفتم هشتم نهم  شب امتحان ریاضیات ششم هفتم هشتم  معلم ششم معلم هفتم هشتم نهم تدریس علوم تیزهوشان ششم هفتم هشتم نهم در ساری تدریس زیست هفتم هشتم نهم در ساری تدریس خصوصی فیزیک شیمی کنکور در ساری سوالات تیزهوشان پنجم ششم در ساری تدریس خصوصی کنکور در ساری معلم نهم ریاضی در ساری تدریس زیست نهم تیزهوشان در ساری +تدریس +خصوصی+ریاضی+ساری+بهشهر+قایمشهر+بابل+تدریس خصوصی ریاضی تیزهوشان+تدریس ریاضی نهم در ساری +تدریس ریاضی هشتم در ساری +تدریس  زیست نهم در ساری+  تدریس خصوصی ریاضی هفتم در ساری +تدریس ریاضی هفتم+دبیر ریاضی هفتم در ساری +معلم خصوصی ریاضی هفتم در ساری نکا بهشهر+تدریس ریاضی هفتم تیزهوشان در ساری تدریس خصوصی ریاضی نهم ، تدریس خصوصی ریاضی نهم در ساری ، تدریس ریاضی نهم در ساری ،تدریس خصوصی ریاضی ،معلم خصوصی ریاضی در ساری، تدریس خصوصی ریاضی هفتم در ساری ، تدریس خصوصی ریاضی هشتم+ساری+ریاضی+هفتم+علوم+زیست+آموزش ریاضی هفتم +معلم ریاضی هفتم تیزهوشان در منزل+تدریس خصوصی زیست نهم در ساری +معلم خصوصی زیست در ساری تدریس خصوصی ریاضی هشتم در ساری +تدریس ریاضی هشتم+دبیر ریاضی هشتم در ساری +معلم خصوصی ریاضی هشتم در ساری نکا بهشهر+تدریس ریاضی هشتم  تیزهوشان در ساری +ساری+ریاضی+هفتم+علوم+زیست+معلم ریاضی هشتم تیزهوشان در منزل+تدریس خصوصی ریاضی نهم در ساری +تدریس ریاضی نهم+دبیر ریاضی نهم در ساری +معلم خصوصی ریاضی  نهم در ساری نکا بهشهر+تدریس ریاضی نهم تیزهوشان در ساری +ساری+ریاضی+هفتم+علوم+زیست+معلم ریاضی نهم تیزهوشان در منزل+تدریس علوم نهم+تدریس خصوصی زیست نهم +استاد+دبیر ریاضی نهم+کلاس تقویتی ریاضی نهم در ساری +کلاس تیزهوشان نهم در ساری +تدریس ریاضی نهم +کلاس تقویتی ریاضی در ساری +اموزشگاه ریاضی نهم در ساری +دبیر ریاضی نهم +استاد کیانی +مدرسه غیر انتفاعی هدف در ساری +مدارس غیر انتفاعی هفتم هشتم نهم در ساری ،تدریس،خصوصی،ریاضی،نهم،هشتم،هفتم، ریاضی نهم ،ریاضی هفتم ،ریاضیات هشتم ،ریاضی ،تدریس علوم تجربی نهم در ساری +تهران +اصفهان+شیراز+تبریز

سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم

 

فصل

عنوان فصل

دروس فصل‌ها

اول
مجموعه‌ها
معرفی مجموعه و زیرمجموعه

معرفی مجموعه‌های عددی

عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک

مجموعه و احتمال
دوم
اعداد حقیقی
معرفی اعداد حقیقی
محاسبات عددی
تقریب زدن و خطای محاسبه
 

سوم

هندسه و استدلال

لزوم اثبات کردن

آشنایی با اثبات در هندسه

همنهشتی مثلث‌ها
حل مسئله
 

چهارم

توان و ریشه
توان صحیح
نماد علمی
ریشه گیری
عملیات روی رادیکال‌ها
 

پنجم

عبارت‌های جبری

اتحادهای جبری
تجزیه عبارت‌های جبری
کاربرد اتحاد و تجزیه
نابرابری و نامعادله
 

ششم

تشابه

قضیه تالس و کاربرد آن

مفهوم تشابه
تشابه دو مثلث

هفتم

عبارت‌های جبری گویا

ساده کردن عبارت‌های گویا

محاسبات عبارت‌های گویا

تقسیم در عبارت جبری

هشتم

معادله خط
مفهوم معادله خط
شیب‌خط
دستگاه معادلات خطی
نسبت‌های مثلثاتی و شیب‌خط

نهم

محاسبه حجم
حجم و مساحت کره
حجم هرم و مخروط
دوران و حجم

 

/ 0 نظر / 61 بازدید